Pozostałe przychody operacyjne

POSTED BY on Jul 16 under Uncategorized

W przypadku pozostałych przychodów operacyjnych przedstawiają się otrzymane darowizny, przychody ze sprzedaży środków trwałych i pozostałych elementów majątku trwałego, kaucje, wadia przepadłe otrzymane od innych jednostek, odpisane przedawnione, umorzone zobowiązania, czyli rozwiązanie rezerw, odpisy z tytułu ujemnej wartości firmy, otrzymanie dotacji, dopłat czy subwencji, odtworzenie utraconej wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałości polikwidacyjne [...]

Konto pozostałe przychody

POSTED BY on Jul 16 under Uncategorized

Działanie konta pozostałe przychody operacyjne przebiega w taki sposób, że przychód ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych jest zaprezentowany fakturami VAT. Poza tym dochodzi jeszcze do otrzymania dotacji, subwencji i dopłat, zaliczenia w pozostałe przychody operacyjne części wartości za bieżący okres środków trwałych, które są oddane do użytkowania, [...]

« Previous PageNext Page »

Copyright Market PAD . Wordpress themes