Rozliczenia międzyokresowe przychodów

POSTED BY on Jul 16 under Uncategorized

Do międzyokresowych rozliczeń przychodów możemy zaliczyć przychody przyszłych okresów, które są prowadzone w celu doliczenia przychodów do tego okresu, którego dotyczą. Możemy do nich zaliczyć środki pieniężne, które są otrzymywane na sfinansowanie nabycia, budowy środków trwałych, prac rozwojowych. Dlatego są one zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo inne przychody operacyjne, które są równoległe [...]

« Previous Page

Copyright Market PAD . Wordpress themes