Pozostałe koszty operacyjne

Forma księgowania pozostałych kosztów operacyjnych przedstawia się w taki sposób, ze wartość netto zlikwidowanych, sprzedanych środków trwałych. Mamy tutaj na myśli wartość netto środka trwałego, wyksięgowanie wartości początkowej, wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia. Następnie przedstawia się tam odpisanie wartości środków trwałych w budowie, utworzenie rezerw, przekazanie darowizny środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych. Wtedy widać wartość netto [...]

Koszty następstwem zaniechania

W firmie mogą pojawiać się koszty, które są wynikiem zaniechania. Do nich zaliczają się koszty będące następstwem zaniechania produkcji, odpisów dodatniej wartości firmy, odpisanie kosztów budowy środków trwałych. Jeszcze do nich wliczają się koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, wartość netto wznoszonych w postaci aportu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych w budowie, [...]

Copyright Market PAD . Wordpress themes