Koszty następstwem zaniechania

W firmie mogą pojawiać się koszty, które są wynikiem zaniechania. Do nich zaliczają się koszty będące następstwem zaniechania produkcji, odpisów dodatniej wartości firmy, odpisanie kosztów budowy środków trwałych. Jeszcze do nich wliczają się koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, wartość netto wznoszonych w postaci aportu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych w budowie, koszty utrzymania zakładowych obiektów, które mają na celu zapewnienie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Tutaj ewidencja pozostałych kosztów operacyjnych jest prowadzona na koncie zespołu 7 zakładowego planu kont. Czyli pojawia się ta ewidencja na koncie pozostałe koszty operacyjne. W przypadku Dt widzimy pozostałe koszty operacyjne, a po stronie Ct zmniejszenia zapisów dokonanych po przeciwnej stronie. Jeśli dana firma decyduje się na pewne zobowiązania, na przykład w stosunku do banku. Dobrze jest regularnie wywiązywać się z takich należności, które w innym wypadku wydają się być wyższe.

Copyright Market PAD . Wordpress themes