Jazda pod wpływem alkoholu – wykroczenie czy przestępstwo?

Konsekwencje wynikające z prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu bywają bardzo surowe. Zarówno rodzaj, jak i wysokość kary uzależniona jest od stężenia alkoholu we krwi. Zastanawiasz się, kiedy jazda po alkoholu uznawana jest za wykroczenie, a kiedy traktowana jest jako przestępstwo? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu w Polsce?

Warto wiedzieć o tym, że nie każdy kierowca będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających popełnia przestępstwo, w niektórych sytuacjach występek ten stanowi jedynie wykroczenie. W polskim prawie wyodrębnia się dwa pojęcie związane ze spożytym alkoholem – stan po spożyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości. Zgodnie z treścią art. 178a k.k., prowadzenie pojazdu mechanicznego w strefie ruchu po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem, natomiast jazda pojazdem w stanie nietrzeźwości stanowi już przestępstwo.

O stanie po spożyciu alkoholu mówimy wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi kierującego pojazdem wynosi od 0,2 do 0,5 promila (lub od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza). Z kolei stan nietrzeźwości występuje wówczas, kiedy ilość alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila (lub powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza).
Rozróżnienie tych dwóch pojęć jest szczególnie ważne, bowiem od tego zależy rodzaj klasyfikacji prawnej czynu.

Co grozi za jazdę w stanie nietrzeźwości?

Według polskiego prawa jazda pod wpływem alkoholu traktowana jest jako czyn społecznie szkodliwy, za który Sąd na podstawie art. 178a k.k. może wymierzyć sprawcy karę grzywny w wysokości od 10 do 2000 zł (stawka dzienna), ograniczenia wolności bądź też pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 2 lat. W zależności od indywidualnego przypadku, kierowcy może zostać wydany sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat, czego rezultatem jest odebranie mu dokumentu prawa jazdy. Jednym z najkorzystniejszych rozwiązań jest, dobrowolne poddanie się karze, określane inaczej jako warunkowe umorzenie postępowania. Wówczas sprawcy mogą liczyć na znacznie łagodniejszy wymiar nałożonej kary.