Chroń przyrodę, zrezygnuj ze słomek plastikowych

Można śmiało powiedzieć, że globalna kampania przeciwko używaniu plastikowych słomek osiągnęła w tym roku gorączkę, a wiele firm i osób decyduje się na porzucenie plastikowych słomek na rzecz papierowych.

Ale czy słomki papierowe są tak naprawdę ekologiczną alternatywą, jak wszyscy twierdzą? Głównym argumentem przemawiającym za użyciem słomek papierowych zamiast plastikowych jest to, że papier ulega biodegradacji. Oznacza to, że ulega on rozkładowi i nie będzie pływał w oceanach, ani nie zostanie połknięty przez żółwie czy inne morskie zwierzęta.

Ludzie chcą zmniejszyć zużycie plastiku bez poświęcania wygody, dlatego słomki ekologiczne, papierowe czy wielokrotnego użytku to dobre rozwiązanie. Trzeba jednak pamiętać, że papierowe słomki są nadal odpadami jednorazowego użytku, choć o wiele bardziej bezpiecznymi od plastiku.

Niestety, jedynym gwarantowanym sposobem na zmianę środowiska jest całkowite zaprzestanie używania słomek oraz produktów jednorazowego użytku.

Ostatecznie musimy zmienić diametralnie nasz styl życia, abyśmy używali przedmiotów, których można używać wielokrotnie. To właśnie my, konsumenci, musimy zmienić marnotrawne nawyki konsumpcyjne. Ale sami konsumenci nie są w stanie rozwiązać problemu plastiku nękającego środowisko. Producenci tworzyw sztucznych muszą wziąć udział w walce o czystą planetę. Nie tylko poprzez eliminację plastików jednorazowego użytku, niektóre są absolutnie konieczne na przykład strzykawki, ale przez tworzenie tworzyw sztucznych, które naśladują naturalne, biologiczne procesy rozkładu. Ostatecznie rezygnacja z używania słomek jest prawdopodobnie najlepszą opcją, jeśli chcemy żyć w sposób zrównoważony. Jeśli po prostu nie możesz znieść drinka bez tego gadżetu, słomki wielokrotnego użytku lub eko słomki papierowe są prawdopodobnie najlepszym wyborem. Trwają prace nad dalszymi rozwiązaniami w celu ograniczenia negatywnego wpływu plastiku na nasze środowisko naturalne. Produkcja tworzyw sztucznych to ogromny, dochodowy przemysł. Przemysłowa zmiana tej skali z korzyścią dla Ziemi będzie trudna, ale absolutnie konieczna. Zatrzymanie szkód wyrządzonych naszemu środowisku wymaga udziału wszystkich stron.