Pompy membranowe – szerokie spektrum możliwości

Pompy membranowe to urządzania, które z roku na rok zyskują coraz większe grono odbiorców. Jednym z czynników stojących za ich popularnością jest z pewnością ich zdolność tłoczenia praktycznie każdej substancji.

Pompa membranowa to pompa o dość prostej konstrukcji, której sercem jest membrana. Ta w zależności od przeznaczenia i tłoczonej substancji może być wykonana z gumy, teflonu, neoprenu, lub innego tworzywa. Szerokie spektrum dostępnym materiałów, z których może być wykonana sam korpus pompy oraz membrana, umożliwia dopasowanie pompy membranowej do różnych aplikacji. Dodatkowo, pompy te mają bardzo dobre parametry ssawce, a prosta budowa i ograniczona liczba elementów w konstrukcji, minimalizuje możliwość awarii. Pompy membranowe to jedne z najbardziej uniwersalnych pomp przemysłowych. Doskonale sprawdzają się w przemyśle spożywczym, chemicznym. Wykorzystuje się je do tłoczenia środków spożywczych, pompowania farb, kwasów, substancji spożywczych, duże pompy membranowe wykorzystywane są do odwadniania czy tłoczenia ścieków, a małe, ręczne pompy do przetłaczania np. lepkich produktów z kontenerów i palet.

Charakterystyczna konstrukcja pompy i membrana powoduje, że praca pompy jest cykliczna. W efekcie czego może pojawić się tzw. zjawisko pulsacji na odcinku ssawnym lub tłocznym. Zastosowanie jednak odpowiednich tłumików redukuje ten efekt nawet do 70%.

Niemniej pompy membranowe to urządzenia o bardzo szerokim spektrum możliwości zastosowań. Dostępne na rynku tak duże zróżnicowanie pomp pod względem wykonania, wydajności oraz wielkości, umożliwia jak najlepsze dopasowanie pompy do wymagań i zadania w aplikacji. Należy podkreślić, że to właśnie prawidłowy dobór pompy umożliwia jej efektywną, długą i bezawaryjną pracę. Dobór materiałów i membrany powinien, być poprzedzony wnikliwą analizą warunków we wskazanej aplikacji oraz charakterystyki fizyko-chemicznej pompowanego medium.