W jaki sposób uzyskać odszkodowanie za represje?

Osoby represjonowane w czasach PRL mogą obecnie ubiegać się o odszkodowanie za szkody poniesione w wyniku represji, może to dotyczyć różnych form represjonowania, internowania, kary więzienia, czy też zwolnienia z pracy w związku z prowadzoną działalnością opozycyjną.

Odszkodowanie można otrzymać na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku, która określa uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych w okresie PRL od roku 1944 do 31 grudnia 1989 roku.

W jaki sposób uzyskać odszkodowanie za represje?

Jak uzyskać odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych?

Obecnie zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku można ubiegać się o odszkodowanie za szkody lub zadośćuczynienie za krzywdę wynikłe z wydania lub wykonania orzeczenia lub decyzji sądu. Warto zwrócić uwagę, iż żądanie odszkodowania należy zgłosić w sądzie okręgowym w terminie 10 lat od daty jego uprawomocnienia. Wcześniejsza ustawa określała czas, w którym należy zgłosić sprawę w sądzie okręgowym na jeden rok, z pewnością jest to duże ułatwienie dla osób, które będą chciały ubiegać się zadośćuczynienie i odszkodowanie. W tym przypadku wnioski mogą składać osoba represjonowana, Rzecznik Praw Obywatelskich, prokurator, Minister Sprawiedliwości lub też po śmierci osoby represjonowanej jego rodzeństwo, małżonek, czy też dzieci.

Warto zwrócić uwagę iż obecnie zadośćuczynienie można utrzymać za wydanie lub wykonanie orzeczenia lub decyzji, zatem zwiększa to ilość osób uprawnionych do odszkodowania. Dodatkowo także organizacje zrzeszające osoby represjonowane mają prawo składać wnioski w sądach okręgowych. Dodatkowo w życie weszła ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 roku o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936-1956. W związku z czym także osoby represjonowane przez ZSRR będą miały szanse na otrzymanie odpowiedniego odszkodowania za swojej krzywdy.

Osoby represjonowane mogą zatem skutecznie dochodzić swoich praw, mogą uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy poniesione w czasie PRL, dodatkowo możliwe jest także odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych, kiedy osoba represjonowana zmarła, wówczas potomkowie będą mogli ubiegać się o przyznanie odszkodowania. Z pewnością warto poszukać odpowiedniego prawnika, który pomoże załatwić wszystkie formalności, wytłumaczy wszystkie zawiłości związane z otrzymaniem odszkodowania.