Na czym polega i jakie możliwości daje analiza techniczna?

Analiza techniczna to jedna z najchętniej wybieranych przez inwestorów metod, która służy do wyszukiwania okazji inwestycyjnych. W poniższym artykule omawiamy, czym dokładnie jest analiza techniczna oraz jakie są jej podstawowe narzędzia.

Popularność internetowych platform transakcyjnych dynamicznie rośnie

Wraz z upływem lat coraz większa liczba osób stawia na inwestowanie za pośrednictwem internetowych platform transakcyjnych. W ten sposób można zaopatrywać się w kryptowaluty, fundusze ETF, metale szlachetne oraz całą masę innych surowców. 

W związku z tym, iż rozmaite transakcje tego rodzaju można realizować bez wychodzenia z domu, platformy transakcyjne cieszą się dużym powodzeniem. Należy jednak pamiętać o tym, że takie inwestycje niosą za sobą bardzo wysoki poziom ryzyka. Nawet przy bardzo ostrożnym i odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji inwestycyjnych istnieje wysokie prawdopodobieństwo utraty wszystkich zainwestowanych środków. Przeczytaj więcej o tym, jak działa jedna z platform inwestycyjnych prowadzona przez Saxo Bank

Analiza techniczna – co to takiego? 

Statystyki wskazują, że zdecydowana większość inwestorów podejmuje decyzje biznesowe w oparciu o analizę techniczną i fundamentalną. Niniejszy artykuł poświęcamy tej pierwszej. Analiza techniczna pozwala na dokonanie oceny potencjalnej inwestycji poprzez przeanalizowanie ruchu cen oraz zidentyfikowanie wykresu i wolumenu. Właściwie przeprowadzona analiza techniczna zapewnia nam zdecydowanie wyższe szanse na to, iż zrealizowana transakcja przyniesie nam spodziewane rezultaty. 

Analiza techniczna polega na dokładnym przeanalizowaniu ruchów cen konkretnego aktywa finansowego – kryptowaluty, akcji, obligacji, ETF-ów oraz różnego rodzaju innych surowców, w określonej perspektywie czasowej. Dzięki zdobytej w ramach analizy technicznej wiedzy możemy określić, jak najprawdopodobniej będzie kształtował się kurs danego aktywa w najbliższej przyszłości. 

Analiza techniczna – najważniejsze zasady 

Specjaliści wyróżniają 3 podstawowe zasady, którymi należy koniecznie kierować się podczas przeprowadzania analizy technicznej. Pierwsza z nich mówi, że aktualna cena danego aktywa odzwierciedla obecną sytuację na rynku – czynniki polityczne, społeczne i gospodarcze. 

Kolejną istotna zasada analizy technicznej mówi, że ceny zmieniają się w określonym trendzie – spadkowym, wzrostowym bądź horyzontalnym. Zmiany te mają miejsce aż do tego momentu, gdy pojawią się wyraźne symptomy wskazujące na odwrócenie dotychczasowego trendu.

Trzecia z zasad analizy technicznej wskazuje, że pewne zdarzenia i trendy na rynku dość często się powtarzają. Osoby przeprowadzające analizę techniczną wyciągają wnioski co do kondycji danego aktywa przede wszystkim na podstawie dotychczasowej historii notowań konkretnego surowca. Zgodnie z tym założeniem pewne wzorce powtarzają się w czasie.