Rozwiązania devops dla developerów

W początkowej fazie projektowania oprogramowania na indywidualne zamówienie koniecznie trzeba dokładnie rozpoznać potrzeby klientów. Należy dokładnie ustalić jaką funkcjonalność musi mieć oprogramowanie. Następnie należy opracować plan pracy całego zespołu.

Często dzieli się prace pomiędzy poszczególne komórki. Każda komórka będzie realizowała część kodu. Dzięki temu praca idzie szybko i sprawnie. Oczywiście na każdym etapie należy testować oprogramowanie. Dzięki temu można szybko wyłapać wszystkie błędy i je wyeliminować. Należy zadbać także o kompatybilność kodu pomiędzy wszystkimi grupami. DevOps to zestaw praktyk, które automatyzują procesy między programistami a zespołami IT, aby mogli szybciej, bardziej niezawodnie tworzyć, testować i wypuszczać oprogramowanie. Koncepcja devops opiera się na budowaniu kultury współpracy między zespołami, które historycznie funkcjonowały we względnych grupach. Obiecane korzyści obejmują zwiększenie zaufania, szybsze wydania oprogramowania, możliwość szybkiego rozwiązywania krytycznych problemów i lepsze zarządzanie nieplanowaną pracą. Zautomatyzowanie procesów testowania oprogramowania pomiędzy grupami pracowników z pewnością znacznie usprawni proces powstawania oprogramowania. Dzięki temu zespoły programistyczne nie są już izolowane.

Czasami są one połączone w jeden zespół. Inżynierowie, którzy tworzą oprogramowanie, pracują następnie przez cały cykl życia aplikacji, od tworzenia do działania, w tym testowania i wdrażania, oraz rozwijają przez cały oprogramowanie na kolejnych etapach. Będzie to także dostosowanie oprogramowania do indywidualnych potrzeb klienta. Z pewnością wprowadzenie rozwiązań typu devops to duży krok na przód w unowocześnieniu firmy, i wszystkich procesów w firmie. Dobre zgranie wszystkich grup pozwoli nadzorować tworzenie oprogramowania na wszystkich etapach. Dzięki temu można szybko reagować na wszelkie opóźnienia. Wówczas można przenieść część zasobów do innej komórki. Eliminuje to wiele nieoczekiwanych przestojów, kiedy jedna grupa będzie oczekiwała na realizacją projektu w drugiej grupie.