Rozwiązania z zakresu stałych systemów asekuracji

Prace na wysokościach wiążą się z koniecznością zadbania o różnego rodzaju systemy gwarantujące skuteczną ochronę przed upadkami.

Na rynku można znaleźć wiele praktycznych stałych systemów, których konstrukcja zależy od wymagań, jakie taki system musi spełnić. Jedną z istotniejszych spraw jest płaszczyzna działania. Pod tym względem systemy asekuracyjne można podzielić na pionowe oraz poziome. Są one w stanie skutecznie zabezpieczyć wiele różnych prac budowlanych oraz innych czynności wykonywanych w sporej odległości od poziomu gruntu.

Rozwiązania z zakresu stałych systemów asekuracji

Praktyczne systemy zwiększające poziom bezpieczeństwa

Jeśli chodzi o pionowe systemy zabezpieczające to ich zadaniem jest skuteczna asekuracja drabin. W rozwiązaniach takich stosuje się specjalne prowadnice gwarantujące ciągłą asekurację na całej długości drabiny, przy jednoczesnym zapewnianiu odpowiedniej swobody ruchów. Prowadnice sztywne posiadają formę szyn, natomiast wersje giętkie mają formę lin stalowych. Elementem, który zapewnia bezpieczeństwo użytkownikowi jest wózek jezdny odpowiedzialny za powstrzymanie upadku. Wyhamowuje on również użytkownika zmniejszając siłę upadku.

Poziome systemy są wykorzystywane we wszystkich miejscach, w których użytkownicy przemieszczają się poziomo i są zagrożeni upadkiem z dużej wysokości. Montuje się je więc na dachach, cysternach i naczepach, mostach, itp. Do grona takich rozwiązań można zaliczać systemy punktowe składające się ze specjalnych słupków asekuracyjnych lub systemy z prowadnicą szynową lub linową, które zapewniają stałą ochronę oraz swobodne wykonywanie prac na wysokości.

Można śmiało stwierdzić, że stałe systemy asekuracji są bardzo dobrymi sposobami zabezpieczania prac wykonywanych na wysokościach. Dzięki nim można całkowicie chronić pracowników przed upadkiem albo znacznie złagodzić jego skutki. Takie rozwiązania w połączeniu z odpowiednim przeszkoleniem pracowników gwarantują stworzenie bezpiecznego środowiska pracy pomimo dużej wysokości.