Ustawowy czas pracy według polskiego prawa

Według przepisów zrównoważony czas pracy, którego główną cechą jest to, że pracownik może pracować do 12 godzin, a nawet do 24 godzin na dobę, ale należy przestrzegać wymogu średnio 40 godzin pracy tygodniowo, więc konsekwencje takiego rodzaj czasu pracy jest taki, że w niektóre dni pracownik ma prawo do wydłużonego czasu odpoczynku.

System ten znajduje zastosowanie zwłaszcza w przypadku strażaków, pracowników ochrony i służb ratowniczych. Inny system czasu pracy ma zastosowanie do określonego pracodawcy tylko na jego żądanie. Główną cechą tego systemu jest to, że pracownik wykonuje obowiązki służbowe tylko od piątku do niedzieli łącznie ze świętami i zawsze do 12 godzin dziennie. Wiele osób wykonujących swoje obowiązki jako freelancerzy pracuje w oparciu o czas pracy związany z określonymi zadaniami. Mogą swobodnie decydować, ile czasu poświęcą na wykonanie określonego zadania. Jedynym ograniczeniem jest termin. Ten system czasu pracy ma zastosowanie zwłaszcza w zawodach grafików lub fotografów. Istnieje również skrócony tydzień pracy, który polega na tym, że pracownik wykonuje obowiązki pracownicze 40 godzin tygodniowo, ale w mniej niż 5 dni. Polskie prawo przewiduje że każdy pracownik ma prawo do urlopu.

W przypadku umowy o pracę na czas próbny także można nabyć prawo do urlopu samo zatrudnienie na tego rodzaju umowie nie może być dłuższe niż 3 miesiące.

W czasie pracy, pracownikowi przysługują 3 dni urlopu po przepracowaniu dwóch tygodni. Po upływie tego czasu nabywa praw do urlopu w wymiarze jednego tygodnia, po przepracowaniu 3 miesięcy, pracownik ma prawo do dwóch tygodni urlopu. W przypadku umowy po pracę na czas określony wymiar urlopowy jest wyższy, w tym przypadku pracownik który pracuje m,niej niż 6 miesięcy ma prawo do dwóch tygodni urlopu, po przepracowaniu pół roku pracownik nabywa prawa do 1 miesiąca urlopu. W przypadku kiedy dochodzi do nieporozumień na linii pracownik pracodawca może potrzebować pomocy, wówczas z pomocą przyjdzie adwokat prawa pracy wrocław.